ZigaForm version 5.2.6

July 6, 2020

7 แอปพลิเคชันจดโน๊ตที่คัดมาแล้วว่าเด็ด

7 แอปพลิเคชันจดโน๊ตที่คัดมาแล้วว่าเด็ด

ทุกวันนี้เราจดโน้ตลงในสมุดอาจจะสะดวกน้อยลง เมื่อเทียบกับความสามารถอันหลากหลายของแอปพลิเคชันสำหรับการจดโน้ต รวมถึงความสะดวกในการพกพามากกว่าสมุดโน้ตแบบเป็นเล่ม แถมเมื่อต้องการกลับมาค้นหา ก็ทำได้ง่ายกว่าจดในสมุดโน้ตอีกด้วย วันนี้จึงได้รวบรวม แอปพลิเคชัน สำหรับการจดโน้ต มาให้เป็นทางเลือก โดยคัดสรรมาจากความนิยม

Read More
Scroll to Top