คนธรรมดาเปลี่ยนโลก

พวกเราเป็นคนธรรมดาที่เชื่อว่าการนำความสามารถของเราผสมผสานกับการเลือกใช้เครื่องมือที่ดีจะทำให้เราทุกคนกลายเป็นพลังขับเคลื่อนโลกใบนี้ได้ พวกเราจึงออกไปเรียนรู้วิธีการทำงานจากคนหลากหลายอาชีพที่มีประสบการณ์การใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการผลิตผลงานที่มีประสิทธิภาพ และมาแบ่งปันให้ทุกคนใน Normal Productive เพื่อที่เราจะโตไปด้วยกัน

สัมภาษณ์คนธรรมดาเปลี่ยนโลก

Play Video
พูดคุยเกี่ยวกับการทำงานรีโมทกับพี่ Abbkung ซึ่งเป็นพี่สาวของโดมที่มีประสบการณ์เป็นเวลานานมากกว่า 7 ปีตั้งแต่ทำงานอยู่ที่อเมริกา ปัจจุบันพี่ Abbkung ทำงานในบริษัท Cisco ประเทศไทยและทำงานแบบรีโมทจากที่ไหนก็ได้ในโลก